Obsah

Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř

Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř na období 2019-2025 schválilo Zastupitelstvo obce Nekmíř na svém zasedání konaném dne 1.4.2019 usnesením č.4.

 Plán rozvoje sportu v obci Nekmíř na období 2019-2025 je zveřejněn na webových stránkách obce Nekmíř www.nekmir.cz, kliknutím na úvodní nadpis  nebo je dostupný ve fyzické podobě na Obecním úřadě Nekmíř, Nekmíř 114, 331 52 Dolní Bělá.