Obsah

Zastupitelstvo obce Nekmíř 2022 - 2026

 
Starosta obce :                                 Ing. Josef Urbánek
Místostarosta obce :                        Josef  Pangrác
Předseda finančního výboru:         Jaroslav Mandous
Přdseda kontrolního výboru:          Pavel Pašek
Členové:                                            Mgr. Martin Kapr
                                                          Bc. Veronika Čechová
                                                          Zdeněk Hora
                                                          Jan Hanzlík
                                                          Petr Hladík, M.A.