Obsah

Zastupitelstvo obce Nekmíř 2018 - 2022

Starosta obce :                            Ing. Josef Urbánek
Místostarosta obce :                   Josef  Pangrác
Předseda finančního výboru:     Ing.Lukáš Koudela, Ph.D.
Přdseda kontrolního výboru:     Jana Hyrátová
Členové:                                     Pavel Pašek
                                                    Bc. Veronika Čechová
                                                    Zdeněk Hora
                                                    Jan Hanzlík
                                                    Jaroslav Mandous