Obsah

Zastupitelstvo obce Nekmíř 2014 - 2018

Starosta obce :                           Josef Pangrác
Místostarosta obce :                  Ing.Josef Urbánek
Předseda finančního výboru:    Ing.Lukáš Koudela, Ph.D.
Přdseda kontrolního výboru:     Jindřich Tyc
Členové:                                    Václav Švígler
                                                  Milan Žemlička
                                                  Pavel Pašek
                                                  Bc.Petr Štál
                                                  Ing.Josef Urbánek ml.